Kuidas kõik alguse sai…

Organisatsiooni asutajad on juba ellu astunud noored, kes on teadlikud, millised raskused ja ootamatud situatsioonid võivad ette tulla, kui asutakse „vallutama“ suurt maailma ja kuidas selles suures maailmas ellu jääda ning kus kohast vajadusel nõu/tuge saada.

Algatusgrupi liikmed on: Merlin Kaljuvee, Marion Tänav, Reelika Belova, Taali Morel

Meie tegevuse peamisi eesmärke on:

1)  Asendushooldueselt elluastuvate/elluastunud noortest tugigrupi loomine;
2)  Noorte tugigrupi nähtavaks muutmine nii teistele noortele kui kõikidele teistele partneritele
3)  Tuleviku tegevuste eesmärgistamine- tagamaks tugigrupi jätkusuutlikus kui ka järjepidev areng ning tegevus;

Aitame lastekodus kasvanud noortel paremini iseseisvasse ellu astuda!