Tugiisikuteenus 2010 – 2015

Tugiisikuteenus ellu astuvale noorele

Läbi aastate on  omavalitsuste sotsiaaltöötajad, asenduskodude töötajad ning perekonnas hooldajad muretsenud asendushooldusel kasvanud noorte edasise käekäigu pärast. Väidetavalt on neil pärast teenuselt lahkumist  probleeme  nii elu- kui töökoha leidmisega, aga ka üldise sotsiaalse toimetulekuga. Erinevate arutelude tulemusena peeti üheks võimalikuks lahendiks elluastuvatele noortele täiendavat nõustamist ja juhendamise pakkumist. Seoses sellega käivitas 2010 aastal Sotsiaalministeerium programmi, mille eesmärgiks oli asendushooldusel olnud  või lähiajal elluastuvale noorele tugiisikuteenuse pakkumine. Perioodil 2010 – 2011 sai teenust 61 noort, keda juhendasid kokku 48 tugiisikut. Noorte toetamise tulemusena säilitas või sai tööd 55% noortest, mis näitab, et toetades ellu astunud noori nende igapäeva toimetamise kaudu on noorel sujuvam sulanduda ühiskonda ning leida töökoht.

Tugiisikuks võib olla nii asenduskodu töötaja, omavalitsuse sotsiaaltöötaja, lastekaitsetöötaja, perekonnas hooldaja jne. Teenust finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist ning teenuse finantseerimist ja andmete kogumist korraldab Eesti Asenduskodude Töötajate Liit.

Teenuse eesmärk

Võimaldada noorele parim võimalik toimetulek tavapärases keskkonnas iseseisvalt (sh koos pere ja/või lähedastega) elamisel ja aidata sujuvamalt siseneda tööturule.

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse raames teostatavad tegevused on nõustamine, praktiline toetamine, mis on suunatud noore iseseisvuse ja toimetuleku saavutamiseks ning tööle saamiseks.

Teenuse osutamise maht

Tugiisik pakub noorele teenust 2-7 kontakttundi nädalas kuni vajaduse lõppemiseni.

Kes on õigustatud teenusele saama?

Noor, kes on lahkunud kuni 24 kuud tagasi perekonnas hooldamise või asenduskodu teenuselt ja on omandanud eriala või ei ole omandanud eriala aga on hetkel töötu või noor, kes on teenuselt lahkumas 6 kuu jooksul ja kes on omandanud, on omandamas või ei ole omandanud eriala. Aga ka noor, kes on lahkunud teenuselt kuni 24 kuud tagasi hetkel töötav noor, kuid kellel on oht nõrkade sotsiaalsete oskuste või muude probleemide pärast töökoha kaotada.

Kui sa tead kedagi, kes on lahkunud viimase 24 kuu jooksul või on lahkumas asenduskodu või perekonnas hooldamise teenuselt, kes nimetatud teenust võiks vajada, mis aitaks tal iseseisva eluga paremini kohaneda, anna julgelt teada meelis@eatl.ee või 56 909 770 Meelis Kukk.