Seminar: Asendushoolduse tulevik Eestis

14. mail 2014 Radisson Blu Hotel Olümpias toimuval seminaril „Asendushoolduse tulevik Eestis“ tutvustas Sotsiaalministeerium analüüsi, mis hindab vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse tänast olukorda ning annab soovitusi selle terviklikuks arendamiseks. Koos valdkonna spetsialistide ja koostööpartneritega arutleti asendushoolduse arengusuundade üle ning jagati Norra kogemusi vanemliku hoolitsuseta lastele vajaliku hoolduse pakkumisel.

Analüüsist selgub, et senisest enam tuleb luua lastele võimalusi peredes kasvamiseks. Selleks on muuhulgas vaja tõsta ühiskonna teadlikkust vanemliku hoolitsuseta jäänud laste vajadustest ning tagada lapsi hooldatavatele peredele vajalik tugi ja nõustamine. Samuti on oluline, et nii pered kui ka lastekodud suudaksid pakkuda professionaalset hooldust puudega ja erivajadustega lastele.

Seminari esinesid ettekannetega:

Asendushoolduse koht Eesti lastekaitse maastikul, Anniki Tikerpuu, laste ja perede osakond

Asendushoolduse kontseptsiooni alusanalüüs, Piia Tammpuu, laste ja perede osakond

Asendushoolduse korraldus Norras, Pål Christian Bergström, Norra laste-, noorte- ja pereasjade direktoraat, Põhja Piirkonna direktor

Perekonnas hooldamise korraldus ja väljakutsed Norras, Synnøve Orvik, Norra laste-, noorte- ja pereasjade direktoraadi Põhja Piirkond

Lapse õigused asendushooldusel, Andres Aru, Õiguskatsleri kantselei

Noorte soovitused, mida muuta asendushoolduses, Ulvar Kirs, Ühise Eesmärgi Nimel (vaata Seminari esitlus noored)

Ettekannetega asendushoolduse tulevikust ja oma rollist selles jagasid valdkonna organisatsioonid:

Sigrid Petoffer, MTÜ Oma pere

Elmet Puhm, SOS Lasteküla

Malle Kobin, MTÜ Eesti Kasuperede Liit

Marge Green, MTÜ Igale Lapsele Pere

Meelis Kukk, Eesti Asenduskodu Töötajate Liit (vaata Ettekanne_EATL)

Asendushoolduse kvaliteedi tõstmist ja hooldusvõimaluste arendamist toetab aastatel 2015-2020 ka Euroopa Sotsiaalfond.

Asendushoolduse analüüsi ja seminari kavaga saab tutvuda aadressil: lapsedjapered.sm.ee/asendushoolduse-kontseptsioon.html