Riigieksamid 2021

Riigieksamid on gümnaasiumi lõpus toimuvad eksamid, mis tuleb kooli lõpetamiseks sooritada kõigil abiturientidel. Vabatahtlikult võivad riigieksameid sooritada ka kutseõppeasutuste õpilased ja juba varasemalt keskhariduse omandanud inimesed, kellel on riigieksami tulemust tarvis õpingute jätkamiseks kõrgkoolis. Riigieksamid toimuvad kord aastas kevadel samaaegselt kõikides Eesti koolides.

Riigieksamid 2020/2021. õppeaastal

 
Õppeaine Põhieksam Lisaeksam
Eesti keel 19. aprill 2021 17. mai 2021
Eesti keel teise keelena 21.–23. aprill 2021 18.–19. mai 2021
Inglise keel 3.–7. mai 2021 26.–27. mai 2021
Matemaatika 21. mai 2021 31. mai 2021
Matemaatika
(Tallinna Saksa Gümnaasium)
18.veebruar 2021 29.märts 2021

 
 
 

Statistika

  • Riigieksamite üldstatistika leiad SIIT
  • Alates 2017. aasta kevadest on riigieksamite statistika ainete kaupa kättesaadav Eksamite Infosüsteemist EIS
  • Kuni 2016. aasta riigieksamite statistika ainete kaupa leiad SIIT
 
https://www.harno.ee/riigieksamid