Noorte toetamine ja järelhooldus

Asendushooldusel kasvanud noored võivad vajada tuge õpingute jätkamiseks ja iseseisvaks toimetulekuks ka pärast täisealiseks saamist. Seda korraldab kohalik omavalitsus, tagades noorele eluaseme ja muu vajaliku toe vastavalt iga noore vajadustele.

Loe lisa: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/abivajav-laps-ja-taiskasvanu/asendushooldus-ja-kasuvanemlus/noorte-toetamine-ja-jarelhooldus