Asenduskodulaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium

banner2

Asenduskodulaste kõrghariduse omandamist toetava stipendiumi eesmärk on toetada asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks täiskoormusega õppekavadel rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Stipendiumi maksmine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise tingimused” kehtestatud tingimustele.

Stipendiumi suurus

Stipendiumi suurus on 160 eurot kuus. Stipendiumi on võimalik eraldada kuni kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul.  Stipendiumi saab taotleda alates üliõpilase immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist. Juhul kui stipendiumi taotletakse alates teisest õppeaastast või hiljem, siis makstakse stipendiumi alates taotlemise õppeaasta esimesest semestrist.

Stipendiumitaotlusi võetakse vastu üks kord aastas. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. oktoober.  Taotlusi on võimalik elektroonilises süsteemis täitma hakata kuu aega enne tähtaega.

Asenduskodulaste stipendiumi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Julia Duh julia.duh@archimedes.ee, tel. 699 6496.

Vaata ka: http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/siseriiklikud-stipendiumid/asenduskodulaste-korghariduse-omandamist-toetav-stipendium/