Kuldne Kartul ootab kandidaate

Märkamatult hakkab aastaring taas läbi saama, mis tähendab, et on suurepärane võimalus mõelda tagasi läinud ajale ja märgata teiste panust asendushoolduse valdkonda. 

Meil on sulle suurepärane pakkumine: võta veidi aega, mõtle, kes on sel aastal või viimastel aastatel eriti silma paistnud oma panuse või muu erilisuse poolest, kirjuta temast sisukas lühikokkuvõte ja esita Kuldsele Kartulile. Nii lihtne see ongi… Sind ette tänades EATL!

Kandidaate saab esitada siin: https://forms.gle/frwYqEJf8p9iaEeJ8 kuni 22.10.2022

vaata lähemalt siin: https://www.eatl.ee/kuldnekartul/

Riigieksamid 2021

Riigieksamid on gümnaasiumi lõpus toimuvad eksamid, mis tuleb kooli lõpetamiseks sooritada kõigil abiturientidel. Vabatahtlikult võivad riigieksameid sooritada ka kutseõppeasutuste õpilased ja juba varasemalt keskhariduse omandanud inimesed, kellel on riigieksami tulemust tarvis õpingute jätkamiseks kõrgkoolis. Riigieksamid toimuvad kord aastas kevadel samaaegselt kõikides Eesti koolides.

Riigieksamid 2020/2021. õppeaastal

 
Õppeaine Põhieksam Lisaeksam
Eesti keel 19. aprill 2021 17. mai 2021
Eesti keel teise keelena 21.–23. aprill 2021 18.–19. mai 2021
Inglise keel 3.–7. mai 2021 26.–27. mai 2021
Matemaatika 21. mai 2021 31. mai 2021
Matemaatika
(Tallinna Saksa Gümnaasium)
18.veebruar 2021 29.märts 2021

 
 
 

Statistika

 • Riigieksamite üldstatistika leiad SIIT
 • Alates 2017. aasta kevadest on riigieksamite statistika ainete kaupa kättesaadav Eksamite Infosüsteemist EIS
 • Kuni 2016. aasta riigieksamite statistika ainete kaupa leiad SIIT
 
https://www.harno.ee/riigieksamid

Lastega ja lastele ootab kandidaate

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil (tutvuge ka tunnustusauhinna statuudiga).

Kandidaate tunnustusauhinnale võib esitada igaüks, selleks tuleb täita TAOTLUS. 2021. aasta tunnustusauhinnale saab kandidaate esitada kuni 8. aprillini 2021.

Auhinda annavad välja:

Kontaktisik meediaküsimustes: Janar Filippov, kommunikatsioonijuht, janar.filippov@oiguskantsler.ee,

tel. 693 8423.

Kontaktisik korralduslikes küsimustes: Kertti Pilvik, välissuhete ja arendusjuht, kertti.pilvik@oiguskantsler.ee,

tel. 693 8434.

Tunnustusauhind “Lastega ja lastele” kutsub märkama ja esitama nominente

Lastega ja Lastele Presidendi Roosiaias

Tänavuste sündmuste valguses on märkamine, aitamine ning teineteisele toeks olemine saanud sootuks teise tähenduse ja suurema kaalu. Ka sel aastal saavad kõik esitada kandidaate tunnustusauhinnale “Lastega ja lastele”. Märgakem üheskoos neid, kes on oma tööde ja tegemistega Eesti laste ja noorte elu positiivselt mõjutanud või mõjutamas.

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul on iga noore inimese õnn kohata eluteel inimesi, kes inspireerivad ja vajadusel tuge pakuvad: “Pea igas ametis ja rollis saab lapsi, Eesti tuleviku loojaid, innustada ja aidata ning ka vastupidi – lapsed saavad olla meile inspiratsiooniks ja suunanäitajateks. Kriisiaeg muudab elusid, ent tehkem nii, et ka paremaks.”

Kandidaate saab esitada kuni 1. maini ja selleks tuleb täita õiguskantsleri kodulehel www.oiguskantsler.ee/et/tunnustusauhind-lastega-ja-lastele olev taotlus. Vabariigi President ja õiguskantsler kuulutavad võitjad välja lastekaitsepäeval, 1. juunil.

Esile võib tõsta nii väikeseid kui suuri, aga ka organisatsioone, kes on mõne algatuse või pikaajalise tegevusega andnud rohkem, kui neilt oodatakse. Tunnustusauhinda “Lastega ja lastele” antakse välja seitsmendat korda. Sel aastal jagatakse auhindu kolmes kategoorias: “Lapse suur tegu”, “Muutuste looja” ja “Elutööpreemia”. Lisaks tunnustab lastest ja noortest koosnev komisjon üht auhinnale esitatud kandidaati, kelle tegevust nad ise kõige silmapaistvamaks peavad.

Eelmise korra “Muutuste looja” tiitli pälvis Mari-Liis Mänd, kes on üks lasteabitelefoni 116 111 loojatest. Ta seisab selle eest, et lasteabitelefoni teenus käiks ajaga kaasas ning lapsed saaksid nõu ja abi küsida 24/7 mitte ainult telefonitsi, vaid kahttp://www.lasteabi.ee ja www.facebook.com/lasteabi kaudu.

Mulluse “Lapse suur tegu” võitja,Vaprusehelmete esindaja Sigrid Salundo meenutas aasta tagust aega naeratusega: “Läbi selle tiitli pälvimise sain aru, et tihtipeale kõik, mida me uue hingamise saamiseks vajame, on “Aitäh!”, üks siiras aitäh”. Ühtlasi on Sigrid üks varasematest nominentidest, kes koos Lastekaitse Liidu noortekoguga tänavust “Lastega ja lastele” läbi viia aitab.

Ajal, kui eriolukorra tõttu tuleb teha digitaalne arenguhüpe enamikul meist, on just laste ja noorte võimuses näidata suunda ja luua muutusi. “Eesti on suur, kuid samas ka väike – täpselt paras, et saaksime märgata meie ümber majakaid, kes ka teistele valgust näitavad,” kirjeldas Lastekaitse Liidu loodud platvormi www.markalast.ee toimetaja Triin Sooäär (16). Keskkonna vahendusel kantakse seekordsed nominendid tähekestena Eesti kaardile, võimaldades jälgida konkursi kulgu ja regionaalset jaotust.

Tunnustusauhinda annavad välja kaheksa laste heaolu väärtustavat organisatsiooni: MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Sotsiaalkindlustusamet, Vabariigi Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri Kantselei.

Seniste laureaatide ja tunnustusauhinna statuudiga saab tutvuda õiguskantsleri kodulehel www.oiguskantsler.ee/et/tunnustusauhind-lastega-ja-lastele.

Märkame ja oleme üksteise jaoks olemas!

Lisainformatsioon:

Kristi Märk, Lastekaitse Liit,5668 8385, kristi.mark@lastekaitseliit.ee

Janar Filippov, Õiguskantsleri Kantselei, 6938423, janar.filippov@oiguskantsler.ee

Eriolukorra ajal veebinõustamised

Seoses eriolukorra kehtestamisega ja vajadusega toetada asenduskodudes kasvavaid noori  kriisi- ja eriolukorras toimetulekul alustab Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu meeskond otseülekandeid – noorte veebinõustamisi Facebooki keskkonnas (suletud grupis “Tõrust kasvab puu”). Selleks, et saada suletud grupi liikmeks, kirjuta mõnele meie tiimi liikmele nt: Meelis Kukk, Anne Pihelgas, Merlin Kaljuvee, Marina Sepp või Eve Reinväli. võid kirjutada ka lihtsalt e-kirja: info@eatl.ee

Vabatahtlikud nõustajad on: Meelis Kukk, Marina Sepp, Anne Pihelgas, Merlin Kaljuvee, Eve Reinväli ning superviisor Marika Aus.

Kui tunned huvi nõustamise või veebiülekannete kohta kirjuta: info@eatl.ee või helista 56 909 770, meid leiad ka FB: Eesti Asenduskodu Töötajate Liit

Kõige täpsem ja usaldusväärseim info koroonaviiruse kohta asub Terviseameti kodulehel siin.

Ajakava:

 

Noorteseminar Elu on elamiseks 2020

NoorteseminarEesti Asenduskodu Töötajate Liit korraldab noorteseminari “Elu on elamiseks 2020”, mis  toimub Tallinnas Lastekodu 6a. 15.02.2020.

Lisainfo ja registreerumine: Merlin Kaljuvee Tel.: +372 56 698 014 e-post: merlin@yen.ee

Koolitust rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu

HMN LOGO_Värviline

 

Noorteseminar Elu on elamiseks 2019 vol. 2

Noorteseminar oktoober 2019

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit korraldab noorteseminari “Elu on elamiseks 2019 vol. 2”, mis  toimub Tallinnas 26.-27.10.2019.

Lisainfo ja registreerumine: Merlin Kaljuvee Tel.: +372 56 698 014 e-post: merlin@yen.ee

Noorteseminar Elu on elamiseks 2019

Noorteseminar 2019

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit korraldab koostöös Sotsiaalkindlustusametiga noorteseminari “Elu on elamiseks 2019”, mis  toimub Tallinna Ülikoolis 30.- 31.03.2019.

Lisainfo ja registreerumine: Merlin Kaljuvee Tel.: +372 56 698 014 e-post: merlin@yen.ee

Tugiisikuteenus Noorelt Noorele

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit sõlmis Sotsiaalkindlustusametiga lepingu tugiisikuteenuse „Noorelt Noorele“ ellu viimiseks, kus asendushoolduselt elluastujatele on tugiisikuteks on sarnase taustaga vastava koolituse läbinud noored.

Kellele on tugiisikuteenus mõeldud?

 • Noor, kes lahkub asendushooldusteenuselt või perekonnast eestkostelt järelhooldusteenusele või iseseisvasse ellu (nii asenduskodus/perekodus, hooldusperes/perekonnas hooldamisel kui perekonnas eestkostel elanud noored)
 • Noor, kes on asendushooldusel olles jäänud lapseootele või emaks saanud
 • Noor võib, kuid ei pea olema samal ajal järelhooldusteenusel.

Teenust saab alustada kõige varem 6 kuud enne kui noor lahkub asendushooldusteenuselt või lõpeb perekonnas eestkoste. Kui see aeg on käes ja juhtumiplaan on olemas, siis saab teenust alustada, allkirjastades selleks noore avalduse (täidab ja allkirjastab noor) ja koostööleppe (allkirjastavad nii noor kui tugiisik).

Kuidas saab tugiisik noort toetada?

Tugiisik saab aidata noorel sujuvamalt iseseisvat elu alustada, seejuures:

 • saada teavet teenustest ja toetustest, millele tal on õigus; juhendada nende kasutamisel;
 • koostada taotlusi jm dokumente erinevate asutustega suhtlemisel, tööle kandideerimisel vms;
 • leida sobivaid võimalusi õpinguteks, töötamiseks, huvitegevuseks jms;
 • leida ning hoida motivatsiooni õpingute lõpetamiseks, töökoha säilitamiseks;
 • planeerida ja tulla toime igapäevaeluga (eelarve planeerimine ja säästlik majandamine, eluasemega seotud toimingud, toiduvalmistamine jm kodutööd);
 • kohaneda ja toime tulla lapsevanema rolliga, hoolitseda lapse eest;
 • säilitada ja taasluua suhteid tugivõrgustikuga;
 • järgida tervislikke eluviise ning vältida sõltuvusi;
 • toime tulla muude ettetulevate raskustega.

Kes võib olla tugiisikuks?

„Noorelt noorele“ tugiisik – asendushooldusel kasvanud noor, kes tuleb iseseisvalt hästi toime ning on läbinud tugiisikukoolituse.

Kuidas teenust saada?

Kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötaja märgib noore juhtumiplaani hinnangu teenuse vajaduse kohta ning võtab ühendust SKA LKO projektijuhiga. SKA projektijuht edastab info vastava piirkonna teenusepakkujale, kes võtab KOViga ühendust ning alustatakse koostööd. Tugiisik ja noor sõlmivad koostööleppe, milles lepitakse kokku eesmärgid, suhtlemise üldpõhimõtted, suhtluskeel jms. Teenuse kestel täidab tugiisik koos kliendiga kliendipäevikut. Kord 3 kuu jooksul annab tugiisik KOVile ülevaate olukorrast, saavutatud tulemustest, edasistest tegevustest jms.

Üldjuhul võib tugiisikuteenust alustada kuni 6 kuud enne planeeritavat elluastumist. Kui tugiisikuks on noore senine kasvataja, perevanem, hooldusperevanem või eestkostja, siis võib teenust alustada alles siis, kui noor on lahkunud asendushoolduselt või eestkostelt. Teenusele võivad tulla ka noored, kes on juba varem asendushoolduselt lahkunud, kuid kellel on tekkinud raskusi iseseisvalt toime tulemisega. Pärast 1 aastat koostööd hinnatakse olukorda, vajadusel võib teenusega jätkata.

Teenuse eest tasutakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, kohaliku omavalitsuse jaoks on teenus tasuta. Tugiisiku töö on tasustatav, täpsed tingimused lepitakse kokku tugiisiku ja teenusepakkuja vahelises lepingus.

Kontaktid:

Lõuna – Eestis: Marina Sepp, tel. 55 62 93 40, e-post: marina@eatl.ee

Põhja – Eestis: Anne Pihelgas, tel. 55 63 33 96, e-post: anne@eatl.ee

Projektijuht: Meelis Kukk, tel 56 909 770, e-post: meelis@eatl.ee

el-sots

Aastalõpu seminar 2018 Tallinnas

Seminar_2018_12

Aastalõpuseminar toimub nagu igal aastal, ka nüüd.

Kohtume 16.12.2018 algusega kell 11 Tallinna Ülikoolis.

 

Lisainfo:

Merlin, tel. 56 699 014, merlin@yen.ee

Anne, tel. 55 633 396, anne@eatl.ee

 

p.s Päkapikud liiguvad…

 

Aasta viimase asenduskodude noorteseminaril olid peamisteks teemadeks: enda väärtuse leidmine algusega iseendast ning ees ootav järelhooldus. Nagu jõuluajal ikka, ei puudunud ka meie seminarilt pärkapikk jõulupakkidega.

Päkapikk