Tutvustus

Organisatsiooni asutajad on juba ellu astunud noored, kes on teadlikud, millised raskused ja ootamatud situatsioonid võivad ette tulla, kui asutakse „vallutama“ suurt maailma ja kuidas selles suures maailmas ellu jääda ning kus kohast vajadusel nõu/tuge saada. Ühise Eesmärgi Nimel on Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu juurde koondunud noorteaktiiv.

Meie tegevuse peamisi eesmärke on:

  • Asendushooldueselt elluastuvate/elluastunud noorte toetamine läbi nõustamise ja koolituste;
  • Noortele koolituste ja seminaride korraldamine;
  • Tugiisikuteenuse pakkumine asenduselt hoolduselt elluastuvatele noortele. Tugiisikuteenus noorelt noorele, kus tugiisikuteks on asendushoolduselt ellu astunud ja täna iseendaga edukalt hakkama saavad noored;
  • Aidata noortel tuleviku tegevusi eesmärgistada;

Aitame lastekodus kasvanud noortel paremini iseseisvasse ellu astuda!

Annetused ja toetused:
Helistades: 900 8830, annetad 5 euri;

Ülekanne: Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, a/a nr EE492200221053749197 (Swedbank)

vt ka. www.eatl.ee

 

KOROONAKRIISI KODULEHThttps://www.kriis.ee

Viimased teated

Riigieksamid 2021

Riigieksamid on gümnaasiumi lõpus toimuvad eksamid, mis tuleb kooli lõpetamiseks sooritada kõigil abiturientidel. Vabatahtlikult võivad riigieksameid sooritada ka kutseõppeasutuste õpilased ja juba varasemalt keskhariduse omandanud inimesed, kellel on riigieksami tulemust tarvis õpingute jätkamiseks kõrgkoolis. Riigieksamid toimuvad kord aastas kevadel samaaegselt kõikides Eesti koolides. Riigieksamid 2020/2021. õppeaastal   Õppeaine Põhieksam Lisaeksam Eesti keel 19. aprill 2021 17. mai 2021 […]

Lastega ja lastele ootab kandidaate

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil (tutvuge ka tunnustusauhinna statuudiga). Kandidaate tunnustusauhinnale võib esitada igaüks, selleks tuleb täita TAOTLUS. 2021. aasta tunnustusauhinnale saab kandidaate esitada kuni 8. aprillini 2021. Auhinda annavad välja: MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit MTÜ […]

Noorte arenguprogramm „Minu elu“

Ootame 16-19-aastaseid noori osalema noorte arenguprogrammi „Minu elu.“ Programm koosneb seminaride sarjast, mis toimuvad kolmel nädalavahetusel (kaks päeva, koos ööbimisega). Seminarid sisaldavad tegevusi, kus noored saavad omavahel suhelda, eluliste teemade üle mõelda ja arutleda, harjutada koostööoskust (nt läbi rollimängude ja mänguliste tegevuste) jms, et arendada enesekindlust, eneseväljendusoskust, suhtlemisoskust. Õhtuti korraldatakse ühistegevusi, kohtumisi huvitavate inimestega vms. Ühes grupis […]

Tunnustusauhind “Lastega ja lastele” kutsub märkama ja esitama nominente

Tänavuste sündmuste valguses on märkamine, aitamine ning teineteisele toeks olemine saanud sootuks teise tähenduse ja suurema kaalu. Ka sel aastal saavad kõik esitada kandidaate tunnustusauhinnale “Lastega ja lastele”. Märgakem üheskoos neid, kes on oma tööde ja tegemistega Eesti laste ja noorte elu positiivselt mõjutanud või mõjutamas. Õiguskantsler Ülle Madise sõnul on iga noore inimese õnn […]

Eriolukorra ajal veebinõustamised

Seoses eriolukorra kehtestamisega ja vajadusega toetada asenduskodudes kasvavaid noori  kriisi- ja eriolukorras toimetulekul alustab Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu meeskond otseülekandeid – noorte veebinõustamisi Facebooki keskkonnas (suletud grupis “Tõrust kasvab puu”). Selleks, et saada suletud grupi liikmeks, kirjuta mõnele meie tiimi liikmele nt: Meelis Kukk, Anne Pihelgas, Merlin Kaljuvee, Marina Sepp või Eve Reinväli. võid kirjutada ka […]